Begrippenlijst bij Traden

Begrippenlijst traden love to learn

Accumulatie

  1. Beleggers kopen een bepaald aandeel in verschillende tranches om geleidelijk een gewenste positiegrootte op te bouwen. Naast een initiële positie worden er nog meer aandelen ingekocht als de omstandigheden daarvoor juist zijn.
  2. Een periode waarin de markt zijwaarts beweegt voorafgaand aan een sterkte stijging/uptrend. Doorgaans met een hoog handelsvolume. Het tegenovergestelde van Distributie.

Altcoin

Alle cryptocurrencies die naast bitcoin (BTC) bestaan. Het woord altcoin of alts staat voor alternatieve cryptocurrency.

Area of Value

Zie: Gebied van waarde

Asset

Een asset is een belegging of financieel product dat structureel geld oplevert (het tegenovergestelde van een liability, wat structureel geld kost). Bij het beleggen is een asset het product waarin je kunt handelen. Een aandeel, CFD, (crypto)valuta of een grondstof.

Backtesten

Backtesten van beleggingsstrategieën is het proces waarmee aan de hand van objectieve handelsregels voor aan- en verkoop, met historische (koers)data wordt berekend wat in een bepaalde periode met een strategie zou zijn verdiend.

Bearish

Bearish betekent dat traders van mening zijn dat een markt, waarde of financieel instrument zich in een neerwaartse richting gaat bewegen. Bearish zijn is het tegenovergestelde van bullish, wat juist betekent dat de trader denkt dat de koers van de markt zal stijgen.

Bearmarkt (Bear Market)

Een bearmarkt wordt gedefinieerd als een periode waarin het merendeel van de handelaren verkopen, het aanbod groter is dan de vraag, het marktvertrouwen laag is en de prijzen dalen.

Bear Run

Vaak betekend dit het zelfde als Bear Market, echter soms wordt er onder een bear run verstaan: een kortere periode van een extreme daling in prijs.

Bevestiging

Is een term gebruikt in de technische analyse. Als je een candlestick patroon ziet dat bijvoorbeeld een omkeer van de trend aanduid, dan wacht je op de opvolgende candle die in de richting gaat van de trend zoals jij hem hebt bedacht. Deze candle noem je de bevestiging.

Stel je hebt een neerwaartse trend (over het algemeen rode candles) en aan het eind van deze trend vormt een Bullish Engulfing (een kleinere rode candle die door de body van de opvolgende groene candle wordt “engulfed”), dan wil je dat de candle die na dit patroon volgt ook groen is. Deze candle noem je dan de bevestiging. Is deze opvolgende candle niet groen, maar rood dan is het bullish engulfing patroon niet bevestigd.

Bounce

Ofwel “stuitert”. Bij een bounce stuitert de prijs op een weestand of supportlijn of op een trendlijn. De prijs breekt er niet doorheen, maar stuitert terug in de richting van de trend waarin hij zat.

Soms breekt de prijs wel door de lijn heen, maar alleen met een korte piek. Ook dit wordt een bounce genoemd.

Aan het einde van een retracement komt vaak een bounce.

Bullish

Bullish betekent dat traders van mening zijn dat een markt, waarde of financieel instrument zich in een opwaartse richting gaat bewegen. Bullish zijn is het tegenovergestelde van bearish, wat juist betekent dat de trader denkt dat de koers van de markt zal dalen.

Bullmarkt (Bull Market)

Een bullmarkt wordt gedefinieerd als een periode waarin het merendeel van de handelaren kopen, de vraag groter is dan het aanbod, het marktvertrouwen hoog is en de prijzen stijgen.

Bull Run

Vaak betekend dit het zelfde als Bull Market, echter soms wordt er onder een bull run verstaan: een kortere periode van een extreme stijging in prijs.

Candlestick

Candlesticks zijn rechthoekige blokjes in een koersgrafiek van een beleggingsproduct. Elke candle stick staat voor een periode die kan variëren van enkele seconden tot een maand. Door de samenstelling van de candle sticks ziet u in één oogopslag wat er in die periode is gebeurd met de koers. Het lichaam van de candle stick is het dikke gedeelte. De bodem van het groene blokje laat zien wat de openingskoers is en het de bovenkant impliceert de slotkoers. Bij een rode candle stick is dit andersom. De dunne lijnen worden lonten genoemd. Met deze lijnen wordt de hoogste en de laagste koers van die periode aangegeven.

CDF

Is een Contract For Difference, een overeenkomst gebaseerd op de waarde van een bepaald product. Twee partijen spreken met elkaar af om het waardeverschil van een onderliggend goed tussen nu en de toekomst met elkaar te verrekenen. Van sommige producten verwacht je een stijging in waarde (koopcontract), en van andere een daling (verkoopcontract). Wanneer je voorspelling uitkomt kan je daar rendement over behalen, ongeacht stijging of daling. Rendement kan dus zelfs behaald worden over assets die dalen in waarde! Dit maakt de CFD recessiebestendig.

Close

Is de sluitingsprijs, de laatste prijs voor het afsluiten van een bepaalde periode en wordt weergegeven door de bovenste lijn van het lichaam van een groene candlestick of de onderste lijn van een rode candlestick.

Confluence Trading

Als je meer dan één handelstechniek of analyse combineert (stapelt) om je kansen op een winnende trade te vergroten. Je gebruikt meerdere indicatoren die allemaal dezelfde “waarde” geven, weerstand, support, EMA, Pivot Points, etc, om op die manier de geldigheid van een potentieel koop- of verkoopsignaal te bevestigen.

Distributie

  1. Verdeling/sprijding
  2. Uitkering van het gerealiseerde rendement van een investeringsfonds aan de investeerders.
  3. Een periode waarin de markt zijwaarts beweegt voorafgaand aan een sterkte daling/downtrend. Doorgaans met een hoog handelsvolume. Het tegenovergestelde van Accumulatie.

Doji

De doji is een candlestickpatroon dat zich kenmerkt door een hele kleine body, nauwelijks te zien en een lange staart en neus.

De doji staat voor besluiteloosheid in de markt.

Als de markt niet duidelijk opwaarts of neerwaarts is dan is de doji niet zo belangrijk. Op het moment dat de markt wel duidelijk opwaarts of neerwaarts is, dan wordt de doji gezien als significant. Het is dan een signaal dat de kopers hun overtuiging verliezen wanneer ze in een opwaartse trend worden gevormd en een signaal dat verkopers hun overtuiging verliezen als ze in een neerwaartse trend worden gezien

Edge

Een edge is iets wat je een voorsprong op de rest geeft. Je ziet een voordeel in de markt. Je wint daardoor op de lange termijn meer dan dat je verliest.

Een voorbeeld van een edge is bijvoorbeeld een technische indicator, een trading systeem, een candlestick patroon, een goede analist, astrologie, intuïtie, voorkennis et cetera.

Effecten

Verzamelnaam voor op een beurs verhandelbare financiële producten zoals cryptocurrencies, aandelen, obligaties, certificaten, kasbons, opties, financiële futures, agrarische termijncontracten, trackers, warrants en special products.

Entry

Een entry is het punt in je technische analyse die aangeeft wanneer je in een trade moet stappen. Als je een entry neemt dan neem je een positie in een trade. Dit is zowel short als long.

FOMO

Fear Of Missing Out
Ofwel de angst om iets te missen.

Bij traden betekend dit dat je koopt omdat je bang bent de grote winst te missen. Meestal loopt dit uit in een verlies.

Je hebt hoog gekocht en wordt vervolgens gedwongen om laag te verkopen, om je verlies nog enigszins te beperken.

Fundamentele Analyse

Is de techniek in de beleggingswereld waarbij beleggingsanalisten de (relatieve) aantrekkelijkheid van een crypto munt of aandeel (of een sector) ten opzichte van andere beleggingsmogelijkheden trachten te beoordelen door middel van een analyse van de gang van zaken in die onderneming of die bedrijfstak.

De fundamentele analyse wordt regelmatig gebruikt in combinatie met de technische analyse.

Gebied van waarde

Gebied van waarde (area of value) een gebied in de grafiek waar meerdere signalen bij elkaar komen en elkaar versterken. Bijvoorbeeld als de prijs support raakt en tegelijk ook de trendlijn en ook nog eens binnen het gebied tussen de EMA21 en EME50. Hoe meer signalen je kunt ‘stapelen’ hoe krachtiger en waardevoller het gebied. Dit stapelen tijdens het traden noem je ‘confluence trading‘.

Handelsvolume

Zie: Volume

Hefboom

Zie: Leverage

High

Het hoogste punt van een bepaalde periode, bijvoorbeeld een dag, wordt the high (of the day) genoemd. Bij de technische analyse worden de voorgaande highs met elkaar vergeleken (previous highs)

Higher/Lower Highs/Lows
Bij een trend gaat de markt één kant op: naar boven of naar beneden. Gaat de markt omhoog dan zien we ‘higher highs’ en ‘higher lows’.

Gaat de markt omlaag dan zien we ‘lower lows’ en ‘lower highs’.

Highs zijn de pieken aan de bovenkant in een grafiek en Lows zijn de dalen aan de onderkant in een grafiek. Elke candlestick heeft een eigen high en low. In meervoud, highs en lows, worden de pieken in een gehele grafiek bedoeld.

HODL

Hold On for Dear Life, of gewoon een spelfout van HOLD dat ooit in de sociaal media verder is opgepakt. De oorsprong is niet echt bekend. Maar dat maakt voor de definitie niet uit.

Het voor lange termijn vasthouden en van crytpocurrencies of andere effecten met als doel een goed rendement te genereren. Er wordt dus niet mee gehandeld.

Indicatoren

Een indicator is een vooraf gedefinieerde berekening die het voor traders makkelijk maakt, omdat ze zelf de berekening niet hoeven te maken en de indicatie in een oogopslag kunnen zien op hun scherm.

Bijvoorbeeld de ‘9 Moving Average’, berekend het gemiddelde van de prijs in de afgelopen negen periodes (gebruik je de uurgrafiek, dan geeft 9 MA het gemiddelde van de afgelopen negen uur aan) en geeft dit weer in een lijn op je grafiek.

Indicatoren worden veel gebruikt door traders en hebben vaak veel complexere berekeningen.

Er wordt over het algemeen onderscheid gemaakt tussen de volgende twee type indicatoren:

Leading Indicator

Leading indicatoren worden geacht te wijzen op toekomstige gebeurtenissen gebaseerd op de huidige of historische prijs
Wijzigt niet nadat de markt een beweging laat zien of heeft laten zien.

Lagging Indicator

Lagging indicatoren worden gezien als een bevestiging van een patroon dat aan de gang is
Wijzigt vaak op het moment dat de markt een beweging laat zien of heeft laten zien

Leverage

Beleggen met een hefboom of leverage houdt in dat men als belegger een grotere positie kan innemen met een relatief klein bedrag. Je kan als het ware je inleg vermenigvuldigen met een bepaalde factor. Hierbij ga je met geleend geld speculeren op een verwachte koersdaling of koersstijging.

Het grote gevaar is als de prijs de andere kant op gaat dan waar je op speculeerde, dan slinkt je margin account met dezelfde leverage factor. Als als je onvoldoende geld in je account hebt om het geleende bedrag terug te kunnen betalen krijg je een melding van de exchange dat je moet bijstorten. Doe je dat niet dan wordt je account geliquideerd. En dan ben je alles kwijt.

Limit Order

Een limietorder (Engels: limit order) wil zeggen dat bij het opgeven van de order aan de broker er een limiet voor de prijs opgegeven wordt. Betreft het een kooporder, dan geeft de belegger aan wat de maximale prijs is die hij voor de effecten wil betalen. In tegenstelling tot de market order.

Long

Long gaan betekend dat je een asset koopt waarvan je verwacht dat de prijs zal stijgen en verkoopt als de prijs gestegen is.

Lot

Een lot is een maat om het aantal eenheden van een valuta aan te duiden. Een standaard lot is 100.000 eenheden van een valuta. Mini lot: 10.000, micro lot: 1.000 en nano lot: 100.

Low

Het laagste punt van een bepaalde periode, bijvoorbeeld een dag, wordt the low (of the day) genoemd. Bij de technische analyse worden de voorgaande lows met elkaar vergeleken (previous lows).

Margin Account

Margin verwijst naar het bedrag aan eigen vermogen dat een investeerder op zijn effectenrekening heeft. ‘Marges maken’ of ‘kopen met marge’ betekent het gebruiken van geld dat is geleend van een broker om effecten te kopen. U moet hiervoor een marge-account hebben in plaats van een standaard brokerage-account. Vaak gaat dit samen met hefboom traden, ook wel leverage genoemd.

Market Order

Een marktorder (Engels: market order), ook wel een bestens order genoemd, is een order die uitgevoerd wordt tegen de op dat moment beste prijs. Je weet dus vooraf niet precies voor welke prijs je koopt of verkoopt. Dit in tegenstelling tot een limit order, waarbij je de maximum prijs opgeeft.

Marktstructuur

Is simpelweg de weerstand of support, de swing highs en swing lows. Het zijn de punten die het meeste aandacht trekken in een grafiek, het meest duidelijk zijn en het meest voor de hand liggend. Alle traders wereldwijd kijken naar de zelfde punten!

Op deze punten worden tradingsposities gebaseerd, wordt er gezocht naar een breakout of is het punt waar een stoploss geplaatst wordt.

Momentum

Een periode waarin een duidelijke beweging of trend is te zien, omhoog dan wel omlaag, dusdanig dat deze beweging zich nog wel even voortzet.

Nose (neus)

Zie: Wick

OCO Order

Met een OCO (“One Cancels the Other”) order kun je twee orders tegelijkertijd plaatsen. Het combineert een limit order met een stop-limit order, maar slechts één van de twee kan worden uitgevoerd. Zodra een van de twee uitgevoerd is wordt de andere order geannuleerd.

Ondersteuning

Zie: Support

Open

Is de openingsprijs, de eerste prijs bij het openen van een nieuwe bepaalde periode en wordt weergegeven in de onderste lijn van het lichaam van een groene candlestick of de bovenste lijn van het lichaam van een rode candlestick.

Pip

Percentage In Points (pip). Transactiekosten van brokers worden vaak in pips aangegeven in plaats van in procenten. Op die manier is het makkelijker om transactiekosten onder verschillende brokers met elkaar te vergelijken. Doorgaans verwijst het naar het vierde decimaal. Als de transactiekosten 2 pips zijn, is dat dus 0,0002. Dit getal wordt vermenigvuldigd met het bedrag dat de belegger wil verhandelen. Stel: de belegger opent een positie van duizend euro, dan worden de transactiekosten €1000 x 0,0002 = €0,20.

Point en Figure (P&F)

Point en figure charts zijn grafieken gebaseerd op prijzen en negeert het volume. Deze grafieken hebben geen horizontale tijdslijn. Zodra de markt inactief wordt, stopt de grafiek en gaat pas weer verder wanneer er een prijsstijging of prijsdaling ontstaat. P&F grafieken worden gebruikt om support en resistance te ontdekken.

Range

Een range geeft het bereik gedurende een bepaalde periode aan waarbij de prijs consistent tussen een hoogste prijs en een laagste prijs fluctueert. Dit kan horizontaal tussen de weerstand en supportlijnen, maar ook diagonaal in een trend.

Bij een diagonale lijn zijn de hoogste en laagste prijs steeds hoger in een opwaartse trend en steeds lager in een neerwaartse trend.

Resistance (weerstand)

Resistance is een hoger gelegen horizontaal niveau (het plafond) waar de prijs niet doorheen lijkt te kunnen breken.

Retracement

Nadat een koers gedurende enige tijd gestegen of gedaald is, beweegt de koers meestal een tijd in de tegenovergestelde richting (de retracement). Zitten we nu op 100, en het retracement is 66, dan verwachten we dat de koers naar 66 zal zakken en daar mogelijk een weerstand vinden.

Er zijn meerdere technieken om retracements te vinden, zoals voorgaande weerstand- en supportlevels of door middel van de Fibonacci retracement tool waarbij de retracement vaak eindigt op 38,2%, 50% of 61,8% van de voorgaande beweging.

Risk to Reward Ratio (R/R)

De risico-opbrengstverhouding meet hoeveel je potentiële winst is voor elke dollar (Bitcoin, Euro) die je riskeert. Een risk to reward van 1:3 betekent dat je $1 riskeert om mogelijk $3 te verdienen. Een risk to reward van 1:5 betekent dat je $1 riskeert om mogelijk $5 te verdienen. Een R/R van 1:1 is dus een slechte verhouding.

Scalpen

Scalpen is populaire daghandel strategie. Bij scalpen opent de belegger, of scalper, een positie en verkoopt deze weer binnen een paar minuten met als doel kleine winsten te maken. De tijd dat een belegger een positie aanhoudt, varieert van een seconde tot enkele minuten. Als hij de positie langer aanhoudt, spreekt men vaak niet meer over scalping. De gedachte hierachter is dat de korte termijn koers makkelijker te voorspellen is. Door met grote hoeveelheden te handelen, valt hier veel geld mee te verdienen.

Short

Short gaan betekend dat je een asset verkoopt waarvan je verwacht dat de prijs zal dalen en terugkoopt als de prijs is gedaald. Doorgaans leen je het asset om short te gaan. De asset verkoop je vervolgens en koopt het terug voor een lagere prijs. Daarna betaal je de asset + kosten terug. Wat overblijft is winst.

Spread

Het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs en winst voor de broker. De spread wordt vaak aangeduid in ‘pips’.

Staart

Zie: Wick

Stop Limit Order

Is een stoploss waar bij je twee bedragen opgeeft.

  1. de stop. Dat is de prijs waarop je wilt dat jouw order in de markt geplaatst wordt.
  2. De limit order. Dat is de prijs waarvoor je de order in de markt zet.

Voorbeeld: bij coinX long plaats je een stop limit order van $1000 / $995. Jouw order staat nog niet in de order boeken van de exchange. Op het moment dat de koers daalt naar $1000, dan wordt jouw order om het door jouw opgegeven aantal coinX te verkopen voor de prijs van $995 automatisch geplaatst. Het gevaar blijft bestaan dat de prijs te snel daalt en $994 bereikt, terwijl nog niet alles verkocht is. Je blijft dan zitten met coinX. Je moet daarom de markt blijven monitoren.

Stoploss

Een stoploss plaats je zodra je long of short gegaan bent. Het is een onderdeel van het risicomanagement. Door middel van het plaatsen van een stoplossorder probeer je het verlies te beperken wanneer de markt de andere kant op gaat dan dat je hebt voorzien. Een stoploss biedt geen garantie, als de prijs dusdanig snel zakt of stijgt “schiet” hij door je stoploss heen. Om te voorkomen dat de stoploss door een enkele piek in de koers wordt geraakt, terwijl dat niet nodig was, plaats ik de stoploss altijd 1 ATR onder of boven de plek die ik heb bepaald in de markt.

Support (Ondersteuning)

Support is een lager gelegen horizontaal niveau (de bodem) waar de prijs niet doorheen lijkt te kunnen breken.

Swing

Een swing loopt van het laagste punt tot het hoogste punt tussen twee trendlijnen of tussen weerstand en support en vice versa. De golfbeweging in een trend.

Swingtraden

Een swingtrader maakt gebruik van de golfbeweging in de markt. Dit kan zowel long als short zijn. De posities staan doorgaans open van enkele dagen tot enkele weken. De swingtrader baseert zijn posities vooral op de technische analyse. Swingtraden zit eigenlijk tussen het daytraden en lange termijn belegging (HODL) in.

Take Profit

Is een vooraf vastgesteld prijspunt waarop je jouw asset verkoopt, het ‘take profit point’. De verwachting is dat de asset na dit punt waarschijnlijk in waarde zal afnemen. Om geen rendement te verliezen verzeker je op deze wijze de winst.

Tale

Zie: Wick

Target

In het Nederlands: het koersdoel. Het koersdoel geeft aan waar je verwacht dat de prijs naartoe gaat. Het koersdoel is slechts een inschatting van een persoon al dan niet gebaseerd op historische gegevens, daarom is er een grote kans dat de koers het doel niet precies haalt, maar dat de prijs wel in de buurt komt van het koersdoel.

In mijn technische analyse baseer ik mijn targets in de meeste gevallen op historische weerstand en supportlijnen. Soms ook op een van de Fibonacci extensionlevels. Vaak heb ik meerdere targets vooraf bepaald. T1, T2 en T3, voor het geval de prijs na het behalen van T1 door blijft stijgen bij long of dalen bij short.

Technische Analyse

Bij de technische analyse bestudeer je de koersen uit het verleden in candlestick grafieken om de mogelijkheden en verwachtingen te bepalen voor toekomstige koersen in de effectenmarkt. Ik gebruik TradingView als analysetool. TradingView biedt standaard veel tekentools en indicatoren waardoor ik in staat ben een goede technische analyse te maken.

De technische analyse bemoeit zich niet met de financiële gegevens en achtergronden van cryptocurrencies en bedrijven, dat is het terrein van de fundamentele analyse.

Ticker Symbool

Is een combinatie van letters en cijfers en uniek voor een bepaalde asset. Voor de Euro is dat EUR, voor Apple inc. is dat APPL en voor de Bitcoin is dat BTC.

Trailing Stoploss

Ten opzichte van de stoploss, die je vast zet op een prijs waarop je je asset minimaal wilt verkopen, is de trailing stoploss flexibel. De trailing stoploss verplaats je mee als de koers blijft stijgen.

Volatiliteit

In de financiële markten is de volatiliteit de mate van beweeglijkheid van de koers van een aandeel of een ander financieel product zoals een aandelenindex, cryptocurrency of valuta.

Volume

Op kapitaalmarkten is het volume of handelsvolume het bedrag van een currency of een waardepapier dat gedurende een bepaalde periode is verhandeld. Het volume geeft het aantal munteenheden of aandelen dat op een bepaalde dag van eigenaar is veranderd aan.

Hoe hoger het handelsvolume, hoe beter je kunt aankopen en verkopen voor de prijs die je voor ogen hebt.

Heb je bijvoorbeeld een cryptocurrency met een laag handelsvolume gekocht dan loop je het risico de munt niet te kunnen verkopen, omdat er simpelweg niet voldoende kopers op de markt zijn. Je loopt dan de kans je winst te missen, omdat de prijs alweer gedaald is tegen de tijd dat er een koper is. Of dat je verlies nog groter wordt, omdat niet voldoende kopers zijn op het moment dat jij je stop hebt bepaald.

Ik houd meestal een minimaal handelsvolume van tenminste $1,000,000 per 24 uur aan.

Voordeel

Zie: Edge

Weerstand

Zie: Resistance

Wick

De verticale lijnen aan de bovenkant en onderkant van een candlestick noemen we een ‘wick’. Deze geven aan wat de laagste prijs was (onderste wick) en wat de hoogste prijs was (bovenste wick).

De wick aan de kant waar de prijs naartoe gaat wordt ook wel de neus (nose) genoemd en de kant waar de prijs vanaf komt wordt ook wel de staart (tale) genoemd.

XBT

De afkorting XBT staat voor Bitcoin. Meestal wordt BTC als afkorting voor Bitcoin gebruikt, maar sommige exchanges kiezen er voor om XBT als afkorting te gebruiken (BitMEX en Kraken).

De afkorting XBT bevat drie letters. De eerste twee letters staan voor de landcode en de laatste letter is de eerste letter van de valuta. Amerika heeft bijvoorbeeld de dollar en hier is USD de afkorting van. Dit staat voor United States Dollar.

De afkorting BTC gebruik je niet, omdat het land Bhutan al de letters BT heeft ingenomen. Bekende niet ongedekte activa krijgen aan het begin de letter X, opgevolgd door het symbool van het chemische element. Bij goud is bijvoorbeeld de afkorting XAU en bij zilver is dit XAG. Om deze redenen hebben ze ervoor gekozen om Bitcoin af te korten als XBT.

BTC en XBT zijn precies hetzelfde en je kan met een gerust hart je BTC overmaken naar een XBT-adres en andersom.

In 10 weken leer ik jou zelfstandig, veilig en consistent te traden! Boek nu een call!

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Agenda

loading gif

Beschikbare Coupon

X