Hoe wordt je succesvol? De negen stappen voor de juiste mindset

Hoe wordt je succesvol tekst met plantje uit kiem

Hoe wordt je succesvol en hoe blijf je succesvol iets wat mij altijd wel heeft bezig gehouden. Wat is succesvol eigenlijk precies?

Vakantie met mijn gezinnetje

Lekker vroeg om 7:00 opstaan, zodat je nog even het huisje alleen hebt om even relaxed met een bakkie de dag op te starten. Alleen deze dag loopt het ietsje anders. Iedereen is vroeg wakker en de kinderen kletsen en zijn al lekker energiek.

Gisterenavond heb ik mijn trades nog even beken en zag ik allerlei berichten op mijn telefoon, eigenlijk waarschuwingen, over de markt die op instorten staat of juist weer naar grote hoogten gaat uitbreken. Na dit ‘nieuws’ genegeerd te hebben zag ik in de grafieken van mijn trades dat alles nog volgens mijn plan liep. De telefoon kan weer uit, lang genoeg met traden bezig geweest ;-).

We zijn op vakantie in Giethoorn en hebben we (uiteraard) varen op het menu staan. Ik hoop dat ik er nog aan toe kom om even een filmpje op te nemen om mijn gratis webinar aan te kondigen, maar ik zie later op de dag wel hoe alles verloopt.

Om in de juiste mindset te blijven lees ik regelmatig ‘andersoortige’ boeken over hoe je succesvol wordt bijvoorbeeld. Dat is goed voor de mindset, dus goed voor de tradersmindset. Neem maar eens een kijkje op mijn boeken-pagina onder het kopje ‘laat je motiveren’.

Het boek wat ik nu lees heb ik in een verzameling van 10 ebooks in één boek gevonden en niet als los exemplaar. De titel is Making of the Man Who Can or How to Promote Yourself van Wallace D. Wattles uit de Ultimate Collection 10 Books in One Volume. Ik schrijf er een uittreksel over op mijn blog, zodat ik het goed onthoud en jullie gelijk een leuk artikel hebben, waarbij ik hoop dat het bij jullie ook een aha-moment oplevert net als bij mij.

Het boek beschrijft negen punten van denk- en zienswijzen die je gedrag aanpassen, zodat je op het punt uitkomt waar je graag wilt zijn. Het begint met de zakelijke houding.

De Zakelijke Houding

Zakelijk succes is een gevolg en daarom is de wet van oorzaak en gevolg van toepassing. De oorzaak van het succes is de man of vrouw die het veroorzaakt. Deze man/vrouw heeft iets gedaan en dat heeft een bepaald resultaat opgeleverd.

Wat is het dan dat z/hij heeft gedaan? Het is geen fysieke kracht of intellectueel vermogen, anders zouden alle fysiek krachtige of intellectuele mensen succesvol zijn. Wel gaat het om het fysieke en mentale vermogen (en de wil) om resultaten te produceren. De man/vrouw weet en voelt precies welke actie resultaten oplevert en stuurt zichzelf zo dat z/hij de juiste dingen doet om resultaten te behalen. Z/hij laat zich door niets of niemand van de wijs brengen.

Wat je wenst

Succesvol is worden is worden wat en wie je wilt worden en je energie zo in te zetten dat je alleen maar stappen neemt in die richting, ondersteund door een die geloof dat je het zult halen.

De snelheid waarmee je het bereikt is afhankelijk van hoe helder je het voor ogen hebt. Hoe helderder hoe beter. En, je moet er echt in geloven, het kunnen voelen.

Als je heel sterk naar iets verlangt, je denkt dat je het kunt, voordat je het kunt, omdat je heel sterk voelt dat je het kunt, is dat het bewijs dat je het kunt! (Ja, lees nog maar een paar keer en laat het even goed doordringen) Als je het niet zou kunnen ben je niet in staat om het echt te voelen. Met andere woorden, als jij in staat bent jouw wens echt te laten voelen alsof hij al is uitgekomen, dan kun je het.

Worden wat je wilt zijn

Succes is de progressieve evolutie van een gave (vermogen) van een man/vrouw. Om dat te begrijpen moet je onthouden dat succes het worden is wat je wilt zijn en dat bestaat uit het vervullen van je wensen en verlangens en verlangen is de inspanning van een gave om in actie te komen.

Tja.. laat dit even op je inwerken 🙂

Elke winst (geld) of hogere positie die iemand krijgt stelt hem/haar in staat een nieuwe gave te gebruiken of een oude gave vollediger te gebruiken; dit bevredigt het verlangen en is succes. De man of vrouw die het meeste van zijn/haar vermogens kan gebruiken (die dat kan en omdat z/hij dat kan) is de succesvolle man/vrouw.

….dus 🙂 

Daarom is succes een evolutie van de succesvolle man/vrouw en moet zij het evolutionaire principe van ‘actie’ volgen. Zorg dat je iedere dag een (of meer) van je gaven inzet, anders sta je stil!

In andere woorden, succes begint altijd met actie, gevolgd door een leerproces en dit continueren.

Jezelf promoten

Het succesvolle leven is het leven dat voortgang heeft. Het leven krijgt voortgang door je te houden aan het evolutieTrust in the you of now-principe. Deze voortgang is meer dan het invullen van je huidige plek of je nu werknemer bent of ondernemer.

Echter simpelweg meer doen dan er van je verwacht wordt in je huidige plek gaat je niet vooruitbrengen. Je moet weten wat je wilt zijn en al je acties in je huidige plek moeten er op gericht zijn daar te komen waar je wilt zijn, zonder daarbij je huidige positie uit het oog te verliezen.

Vervul iedere dag je huidige positie goed en daarnaast iets extra’s in de richting van wat of wie je wilt zijn. Wacht niet tot er een kans voorbij komt om te pakken, maar doe het nu al. Creëer je kans! Laat zien wie je bent en wilt zijn. Voer het uit. Wordt het niet gezien, ga naar een andere plek waar het wel gezien wordt.

Het groeien op deze manier doe je in kleine stappen, maar continue. Het stopt niet meer. Je blijft jezelf ontwikkelen en groeien. Grenzen verleggen en zijn wie je wilt zijn.

De vooruitstrevende gedachte

Of je nou voor jezelf werkt of voor een ander, het evolutie-principe is hetzelfde. Je moet in gedachte houden wat je wilt worden en daar elke dag iets aan doen, meer doen dan alleen ‘ je plaats vervullen’. Dat betekend niet dat je je werk van morgen alvast moet doen, dat heeft er niks mee te maken. Het is handig als je er klaar voor bent, maar je doet je werk van vandaag plus iets extra’s om te groeien.

Bij alles wat je doet moet je een vooruitstrevende gedachte hebben. Je moet de uitbreidende gedachte in alles wat je doet stoppen en het communiceren aan iedereen met wie je te maken hebt.

Als je op deze manier denkt en doet dan gaan jouw klanten (en je omgeving) ook op deze manier denken. Zij plukken hier de vruchten van en uiteindelijk keert dit ook weer terug naar jou.

Bijvoorbeeld, als jouw klant een pontje suiker koopt, dan behandel je hem alsof hij jouw grootste en beste klant is.

Het is niet de kwaliteit of de kwantiteit die het maken, maar het gevoel van vooruitgang dat je meegeeft aan jouw klanten en omgeving. Het basiselement van succes is dus het vasthouden van de vooruitstrevende gedachte, de mentale houding van vooruitgang en om altijd meer te doen (om te groeien) dan alleen je werk van die dag. Als je dat op zo’n manier doet dat iedereen die met jou te maken heeft gehad weet dat ze vooruit zijn gekomen of zich beter voelen door jouw toedoen, dan groei je dubbel zo hard. 

Door het bestuderen en het toepasen van het evolutionaire principe ben je van succes verzekerd en wordt falen onmogelijk gemaakt.

De wet van overvloed

Daarna gaat het boek verder over de wet van overvloed. Deze wet zegt dat alles overvloedig aanwezig is op de wereld en voor iedereen beschikbaar is die het wil. Er is voldoende voedsel op de wereld, voldoende materiaal voor kleding en huizen voor iedere bewoner op aarde. Al zou je willen, het is niet weg te denken dat we een te kort hebben. Dat het oneerlijk verdeeld is, dat is onze eigen fout, maar er is ruim voldoende. Sterker nog, er is een overschot aan alles wat wij nodig hebben.

Met die gedachten kunnen we stellen dat we niet hoeven te concurreren (zowel zakelijk als privé), omdat er genoeg is voor iedereen. En wil je meer, dan is dat beschikbaar. De enige die het blokkeert ben je zelf, met jouw gedachten.

Ik zeg altijd tegen mijzelf: elke ‘ja maar’ die ik bedenk is een blokkade in mijn eigen gedachten die ik mijzelf opleg.

Concurrentie transformeren

Een voor sommige wat zweverig hoofdstuk, maar in essentie komt het er op neer dat er op aarde ruim voldoende voor iedereen is. Dus je hoeft niet te concurreren, concurrentie kun je transformeren. Samen groei je en loop je ergens vast, dan sla je af en neem je een zijweg om verder te groeien. Zolang je maar de gedachte, dat er altijd voldoende is, vast houdt dan is er geen concurrentie.

Mensen en geld

GOD, de collectieve gedachten, de Geest van de natuur, de natuurwetten, noem het hoe je het noemen wilt er is iets centraals waarbij wij allemaal voelen dat het er is, alleen we weten niet wat het is. Iedereen, ieder geloof geeft er zijn eigen naam aan. In dit boek wordt het de Geest van de Natuur genoemd. Ik noem het de collectieve gedachten.

Hoe wordt je succesvolDe collectieve gedachten brengt de overvloed van de natuur voort met als doel te voorzien in de ontwikkeling van de mens; niet van sommige mensen, maar van alle mensen.

Het doel van de natuur is de voortdurende vooruitgang van het leven en aangezien de mens de belichaming van God en de hoogste vorm van leven is, moet het doel van de natuur de voortdurende vooruitgang van ieder mens zijn naar een meer overvloedig leven.

Wie de vooruitgang van ieder mens zoekt kan van niemand iets afnemen, daarom is één zijn met de Geest van de natuur de vooruitgang van iedereen zoeken ten koste van niemand! Proberen voor iedereen te verkrijgen wat je voor jezelf wenst te verkrijgen. Deze manier van denken haalt je volledig uit de competitieve gedachte. ‘Wat ik voor mezelf wil, wil ik voor iedereen’.

Succesvol worden met de collectieve gedachten

Door mentaal één te zijn met de Geest van de natuur ben je in staat om je gedachten en verlangens in die Geest te registreren. Wanneer je naar iets verlangt en jouw geest en de Geest van de natuur zijn één, dan komt wat je verlangd naar je toe. Zo werkt de natuurwet. Als je geld verlangt en je geest is één met de Geest van de natuur dan komt het naar je toe, linksom of rechtsom. Dit komt ook omdat je jouw eigen focus zo verlegt dat alles wat je doet of denkt in lijn is met het verkrijgen van in dit geval geld. 

Het is belangrijk dat jouw geest en de Geest van de natuur één zijn. Je moet dus geloven wat je denkt, voelen wat je denkt, zonder enige twijfel.

Dit kun je oefenen, begin klein, met iets waar je volledig in gelooft en dat je echt kunt voelen, maar dat je nu nog niet hebt. Op het moment dat je het echt kunt voelen is het al van jou, anders zou je niet in staat zijn het volledig te kunnen voelen. Je moet alleen nog de acties nemen om het te verkrijgen.

Neem dus iets realistisch in gedachten. Als je een stukje verder bent en je begint deze theorie door te krijgen dan kun je altijd je gedachten weer uitbreiden. En vergeet niet dat tegenslagen en andere zaken die remmend werken gewoon bij het leven horen. Iedereen krijgt hier mee te maken, jij bent niet de enige. Pak de draad weer op, zodra je je weer beter voelt na een tegenslag.

Het gaat er om dat je continue bewust denkt aan wie je wilt zijn en waar je naar toe wilt, zodat je onderbewuste dit ook oppakt. Continue! Van binnen voel je wie je wilt zijn en of je goed zit. Als het niet echt voelt of je geloofd het niet, dan klopt het op dit moment (nog) niet in je leven.

Praat opbouwend

Spreek niet over armoede of tegenslagen die je hebt meegemaakt. Het voegt niks toe aan het geluk in de wereld om verhalen over jouw armoede of de harde strijd die je hebt geleverd te vertellen.

Hoe meer je praat of nadenkt over je moeilijke tijden, hoe meer je geneigd bent om een of andere mentaal verdovend middel te zoeken (Netflix, snoepen, alcohol, etc.) om de scherpe kantjes er even vanaf te halen. Dit lost niks op en je blijft hangen in dit lijden en jouw negatieve gedachten.

Praat over- en denk aan de goede tijd die er aankomt. De goede tijd KOMT echt wel en de snelheid waarmee het komt is precies in verhouding met het aantal positieve en negatieve gedachten in de collectieve gedachten. 

Dit geldt voor de massa, maar dat hoeft niet voor jou te gelden! Jij kunt hier bovenuit stijgen. Praat over de positieve dingen in je leven, over de gelukkige momenten die je hebt meegemaakt. Leg daar alle nadruk op.

Heb het niet over hoe hard je werkt en hoe weinig je hiervoor krijgt, maar vertel over het goede werk dat je doet. Positioneer jezelf als iemand die bekwaam is en zich niet laat onderbetalen. En val vooral niet in herhaling bij de negatieve zaken, dit wordt dan in je onderbewuste ingeprent. Je moet je zelf forceren dit gedachtepatroon te doorbreken en de positieve zaken te benoemen, ook al heb je nu last van negatieve zaken. Blijf de negatieve zaken niet herhalen.

Nu is het moment om je gedachten om te vormen. Belemmer je zelf niet met ‘ja maar’s’! Geloof er in dat je het verdient, net als dat iedereen het verdient. En geloof dat zaken in gang zijn gezet om dat te bereiken dat je wilt bereiken, zodat jij gaat worden wie je wilt zijn!

Hebt juiste moment is ALTIJD NU!

Hoe wordt je succesvol en de negen stappen

Vond je het een leuk artikel? Geef het dan een like of deel het!

Is nog iets onduidelijk of heb wil je graag iets anders delen? Laat het mij weten in een reactie hieronder.

In 10 weken leer ik jou zelfstandig, veilig en consistent te traden! Boek nu een call!

Related Articles

Begrippenlijst bij Traden

Accumulatie Altcoin Alle cryptocurrencies die naast bitcoin (BTC) bestaan. Het woord altcoin of alts staat voor alternatieve cryptocurrency. Area of Value Zie: Gebied van waarde Asset Een…

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Agenda

loading gif

Beschikbare Coupon

X